Dodacie podmienky

 

Výrobky vyrábané na objednávku                                                                           

Väčšina ponúkaných výrobkov je vyrábaná a dodávaná, resp. zmontovaná na základe objednávky zákazníka. Pred zahájením výroby je so zákazníkom uzatvorená zmluva, v ktorej sú uvedené práva a povinnosti dodávateľa i odberateľa.  V zmluve je uvedený predmet kúpy, kúpna cena, čas plnenia zmluvy, zodpovednosť za vady tovaru, záruka, obaly a balenie, prevzatie predmetu kúpy, ostatné podmienky dodávky a odstúpenie od zmluvy. Na všetky dodávané výrobky je poskytovaná záruka 24 mesiacov.  Chceme byť voči zákaznikom maximálne korektní, preto do zmluvy zámerne zaraďujeme bod, ktorý by pre nás v prípade nekorektného správania sa k zákazníkom znamenal vysokú penalizáciu. Pri tovare, ktorý bol vyrobený, resp. zmontovaný na objednávku zákazníka nie je možné od zmluvy odstúpiť.

Hotové  vyrobky

Pri predaji hotových výrobkov postupujeme v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákonom o ochrarne osobných údajov, občianskym zákonníkom. Výrobok zakúpený v našom internetovom obchode môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní  od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy   je nutné písomne. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č.108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy  nie je možné.

Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť za tovar dodaný na dobierku, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré dodávateľovi vznikli pri pokuse o doručenie tovaru.